Svetový deň boja proti rakovine je jedinečnou iniciatívou, v rámci ktorej sa spája celý svet v boji proti rakovine. Každoročne si ho pripomíname 4. februára a jeho cieľom je zachrániť milióny ľudských životov!

Na Slovensku pribudne každý rok viac ako 30 000 ľudí s onkologickým ochorením.

Liečba onkologických ochorení urobila v posledných rokoch veľké pokroky, vďaka čomu dokážu lekári mnohých pacientov so zhubnými nádormi zachrániť. Významný vplyv na výsledok liečby a dlhodobú prognózu onkologických pacientov má aj stav ich výživy. Starostlivosť o kvalitnú výživu by preto mala byť samozrejmou súčasťou komplexnej liečby pacientov s nádormi,“ zdôrazňuje doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc.

Až 1 z 3 onkologických pacientov trpí podvýživou. Strata telesnej hmotnosti a podvýživa patria medzi najčastejšie nežiaduce sprievodné javy onkologickej liečby. Napriek tomu sa veľmi často prehliadajú a zanedbávajú.

Pacienti s rakovinou často schudnú, pretože kvôli ochoreniu a faktorom súvisiacim s liečbou, ako sú stres, bolesť, zmeny vnímania chuti alebo nevoľnosť, nedokážu zjesť dostatok jedla. Paradoxne sa nutričné potreby v dôsledku metabolických zmien vyvolaných chorobou môžu zvýšiť. Môže to viesť ku komplexnému syndrómu prispievajúcemu k zníženiu hmotnosti a strate svalovej hmoty. Následkom je zhoršenie fyzických funkcií, nižšia tolerancia k liečbe rakoviny a zníženie miery prežitia.

Dobrý nutričný stav je jednou z podmienok pre lepšie zvládanie liečby a zlepšenie kvality života pacienta.