rakovinove-ochorenie-a-stravovanie

Zistite, ako môže nádorové ochorenie a s ním súvisiaca strata hmotnosti ovplyvniť nutričné požiadavky organizmu a čo môžete spraviť Vy v záujme svojej liečby.

Účinok protinádorových terapií na stravovanie

Vo väčšine prípadov pozostáva liečba rakoviny z nasledovných terapií vykonaných buď zvlášť alebo spoločne: operácia, chemoterapia, rádioterapia. Stanovenie terapie závisí od umiestnenia a rozvinutia nádoru, ako aj od celkového stavu pacienta. Každý prvok spomedzi vyššie uvedených môže mať vplyv na energetický metabolizmus Vášho organizmu, i keď sa v prípade každého jednotlivca prejavuje inou intenzitou a odlišnými príznakmi.

Viac informácií

Zníženie chuti do jedla a chudnutie v prípade rakovinových ochorení

Počas nádorového ochorenia sa zmení metabolizmus v organizme. Tieto zmeny môže spôsobiť odpoveď organizmu na nádor, vedľajšie účinky protinádorovej terapie, určité doplnkové lieky alebo kombinácia vyššie uvedeného.

Viac informácií

Keď chudnutie naberie už nebezpečné rozmery

Na základe skúseností prejde veľmi veľa pacientov po zistení onkologickej choroby na základe odporúčaní svojho lekára na zdravšiu, cielenejšiu stravu, čo môže v mnohých prípadoch viesť k strate hmotnosti. Riziko chudnutia znásobujú aj časté vedľajšie účinky protinádorovej terapie (vracanie, nevoľnosť, nechutenstvo, odpor k jedlu, atď.), ale obavy a stres, ktoré sprevádzajú rozpoznanie tejto choroby, môžu taktiež viesť k zníženiu chute do jedla.

Viac informácií

Prečo je dostatočná výživa pri liečbe rakoviny tak dôležitá

Pri liečbe rakoviny je naším najdôležitejším nutričným cieľom udržať si našu zdravú telesnú hmotnosť, aby sme nechudli. Výživa, ktorá bola vyvinutá špeciálne pre tento účel, v tom môže pomôcť.

Viac informácií