Slovník lekárskych výrazov – v súvislosti s protinádorovou terapiou

rakovinove-ochorenie-a-stravovaniePochopenie lekársko-odbornej terminológie, ktorú používa náš lekár, môže byť naozajstnou výzvou. Zozbierali sme najčastejšie používané výrazy a ich význam, aby sme Vám pomohli zorientovať sa v lekárskej terminológii používanej počas vizity a počas terapie.

 

 Výraz Vysvetlenie
Rakovina Spoločnou charakteristikou rakovinových ochorení je delenie buniek, ktoré sa vymkne spod kontroly organizmu, tieto sa dostanú do krvi, následne, po tom, čo opustia krvný obeh, sa usadia v jednotlivých orgánoch (napr. pľúca, pečeň, atď.) a vytvárajú metastázy.
Tumor / nádor Výraz tumor znamená doslovne „opuch”, je to bujnenie tkanív spôsobené bujnením zmenených buniek organizmu. Môže byť nezhubný (benígny) alebo zhubný (malígny).
Malígny nádor Znamená zhubný nádor. To, že nádor je zhubný, sa prejaví tým, že pohltí okolité zdravé tkanivá, orgány a prostredníctvom lymfatického a krvného obehu vytvára vo vzdialenejších častiach organizmu metastázy, zároveň je náchylný na opakované obnovenie.
Metastáza Znamená dcérske ložisko zhubného nádoru. Je to taký rakovinový nádor, ktorý sa objavuje v rôznych častiach tela a ktorý pochádza z pôvodného, prvotného nádoru a odtiaľ sa lymfatickou a krvnou cestou dostáva do rôznych častí tela. Môže sa vytvoriť v lymfatických uzlinách okolo orgánu napadnutého rakovinou (toto sú tzv. regionálne metastázy) alebo aj vo vzdialenejších orgánoch, ako napr. v pľúcach, v pečeni, v kostiach, v mozgu, kde sa dostane cievami.
Onkológia Oblasť medicíny, ktorá sa zaoberá nádormi.
Chemoterapia Liečba rakovinových nádorov pomocou liekov na ničenie buniek alebo brániacich bunečnému bujneniu.
Cielená terapia Molekulárna patológia pozná stále viac ciest na prenášanie signálov, ktoré zohrávajú úlohu v raste nádoru alebo vo vytváraní metastáz. Cielená terapia je schopná zabrániť ďalšiemu rastu nádoru tým, že systému na prenášanie signálov vytvára prekážky.
Rádioterapia Podstata: smerovanie a odovzdanie vysokoenergetického žiarenia na určitú časť tela. Žiarenie zničí rakovinové bunky a/alebo zabráni ich ďalšiemu množeniu.
Malnutrícia Znamená podvýživu. Je to taký chorobný stav, ktorý predstavuje nedostatok energie a/alebo jednej, resp. viacerých dôležitých živín. Veľmi často sa vyskytuje medzi onkologickými pacientmi (20 – 80 %). Podvýživu nie je možné určiť na prvý pohľad, nielen chudý človek môže byť podvyživený! (Napr. nedostatok železa, kalcia alebo bielkovín).