Pomocník pri stravovaní

pomocnik-pri-stravovani

Veríme, že počas Vašej prípravy na jednotlivé terapie, počas ich priebehu, alebo po ich ukončení Vám budú nápomocné informácie, ktoré nájdete nižšie. Ďalšie rady dostanete od svojho lekára-špecialistu, od svojho obvodného lekára, zdravotnej sestry a dietológa.

 

Pomocník pri stravovaní pre onkologických pacientov

Ťažkosti so stravovaním počas onkologického ochorenia

V záujme toho, aby ste svojmu organizmu dodali počas protinádorovej liečby potrebnú podporu a aby ste pomohli svojej rekonvalescencii je najdôležitejšie, aby ste svoj organizmus dostali do čo najlepšieho nutričného stavu.

Viac informácií

Často kladené otázky ohľadom nutričnej podpory a o špeciálnej výžive

Máte otázky ohľadom nutričnej podpory alebo v súvislosti s enterálnou výživou? Nižšie sme zozbierali najčastejšie kladené otázky a odpovede na ne. Ak máte ďalšie otázky, vyhľadajte svojho lekára, alebo sa opýtajte nášho dietológa.

Viac informácií

Na koho sa môžem obrátiť v prípade onkologického ochorenia?

Nižšie sme zozbierali odborníkov, lekárov, s ktorými sa počas onkologického ochorenia s veľkou pravdepodobnosťou pacient dostane do kontaktu a ktorí zohrávajú úlohu v nutričnej podpore.

Viac informácií

Slovník lekárskych výrazov – v súvislosti s protinádorovou terapiou

Pochopenie lekársko-odbornej terminológie, ktorú používa náš lekár, môže byť naozajstnou výzvou. Zozbierali sme najčastejšie používané výrazy a ich význam, aby sme Vám pomohli zorientovať sa v lekárskej terminológii používanej počas vizity a počas terapie.

Viac informácií