Výživový doplnok alebo potravina na osobitné lekárske účely?

rakovinove-ochorenie-a-stravovanieNapriek tomu, že výživové doplnky, ako aj potraviny na osobitné lekárske účely sa považujú za potraviny, vo výžive predsa len plnia pomerne rozdielnu úlohu.

 

Čo nazývame potravinou na osobitné lekárske účely?

Potravina na osobitné lekárske účely je potravina, ktorá bola vyrobená špeciálnym postupom alebo s takým zložením, ktoré slúži na zabezpečenie nutričných potrieb pacientov (napr. onkologických). Takýto prípravok je možné používať výlučne pod lekárskym dohľadom. Tieto prípravky boli vyrobené pre pacientov, u ktorých je lekárom určená nutričná potreba, ktorú nie je možné pokryť výlučne zmenou bežných stravovacích návykov.

 

Čo nazývame výživovým doplnkom?

Výživový doplnok je potravina, ktorá slúži ako doplnenie prirodzenej stravy a ktorá obsahuje živiny alebo iné prvky s nutričným alebo fyziologickým účinkom v koncentrovanej forme.

 

Výživové doplnky Potraviny na osobitné lekárske účely
Cieľová skupina spotrebiteľov Zdraví jedinci Chorí jedinci
Cieľ – Zachovanie zdravia.
– – Doplnenie bežnej stravy.
Príjem živín potrebných pre fungovanie chorého organizmu, keď bežnou stravou nie je možné zabezpečiť v plnej miere živenie v potrebnom množstve a kvalite.
Použitie Nevyžaduje si lekársky dohľad. Vyžaduje si dohľad lekára.

 

Výživové doplnky a potraviny na osobitné lekárske účely sa vyrábajú pre rôzne skupiny spotrebiteľov, tým pádom je odlišný aj účel ich použitia.

Výživové doplnky sú potraviny, ktoré sú zacielené na zdravých spotrebiteľov, ich cieľom je zachovať zdravie pri udržaní tradičných stravovacích návykov. Pri ich použití nie je potrebná kontrola zo strany lekára.

Potraviny na osobitné lekárske účely sú prípravky, ktoré sú určené na diétny režim pacientov. Pod lekárskym dohľadom zabezpečujú príjem živín, ktoré sú potrebné pre fungovanie organizmu, keď z dôvodu choroby nie je možné tradičnými stravovacími návykmi zabezpečiť výživu v dostatočnom množstve a kvalite.