Koronavírus (COVID-19)

   Ako môžete chrániť seba svojich blízkych

Chápeme, že toto je stresujúce obdobie pre všetkých pacientov, ich lekárov a príbuzných. Na ochranu seba a svojho okolia Nutricia zdieľa niekoľko všeobecných pravidiel Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Je dôležité chrániť svoje zdravie a dodržiavať tieto odporúčania, pretože spoločne môžeme obmedziť šírenie koronavírusu.

1. Umývajte si pravidelne ruky

Koronavírus sa šíri kontaktom medzi ľuďmi. Preto je pre vás najlepším spôsobom ochrany riadne umytie rúk mydlom a vodou. Robte tak pravidelne pred jedlom, keď prichádzate z vonku, pred a po stretnutí s priateľmi alebo rodinou.

Čo to pre vás znamená? Pomôžete eliminovať vírus, ktorý môže byť na vašich rukách a mohol by nakaziť vás alebo niekoho okolo vás. Žiadajte o umytie rúk každého, kto vstúpi do toho istého priestoru ako ste vy – môže to zahŕňať rodinu, poštára atď. Ak vám na niekom záleží, nezabudnite mu vysvetliť, prečo je umývanie rúk také dôležité.

Pre viac informácii ohľadom hygieny rúk kliknite sem.

2. Udržujte dostatočnú vzdialenosť

Všetci chceme byť v blízkosti našich členov rodiny, aby sme ich počas tohto stresujúceho obdobia potešili. Odporúča sa však minimalizovať návštevy, aby sa zabránilo šíreniu koronavírusu. Preto skráťte alebo odložte návštevy na neskôr. Ak ste v blízkosti chorého, vyvarujte sa kontaktu a udržiavajte bezpečnú vzdialenosť najmenej 1 meter. Keďže vírus sa prenáša z človeka na človeka, je dokázané, že primeraná vzdialenosť môže znížiť šírenie vírusu.

Čo to pre vás znamená? To neznamená, že by ste nemali zostať v osobnom kontakte so svojimi priateľmi a rodinou. Pokúste sa nájsť iné spôsoby komunikácie, napríklad telefonicky alebo prostredníctvom internetu.

5. Nedotýkajte sa očí, nosa a úst

Počas dňa máme tendenciu dotýkať sa rôznych predmetov, na ktorých sa môže koronavírus nachádzať. Akonáhle je na našich rukách, najjednoduchší spôsob, ako vstúpiť do nášho tela, je cez naše oči, ústa alebo nos. Nemôžeme sa vyhnúť dotykom s predmetmi, ale môžeme sa vyhnúť dotyku s našou tvárou a obmedziť potenciálny vstup vírusu do nášho tela. Preto je dôležité dezinfikovať najviac používané povrchy – kľučky, povrch stolov, mobilné telefóny, diaľkový ovládač, volant, zábradlia atď.

Čo to pre vás znamená? Povrchy môžu byť kontaminované koronavírusom a akonáhle je vírus na našich rukách, môže sa ľahko preniesť cez ústa, nos alebo oči do tela, keď sa dotkneme našej tváre.

4. Dodržiavajte hygienu pri dýchaní

Uistite sa, že vy a ľudia vo vašom okolí si pri kašľaní alebo kýchaní zakrývate ústa a nos ohnutým lakťom alebo vreckovkou. Použité vreckovky potom ihneď zahoďte.

Čo to pre vás znamená? Vírus sa šíri kvapôčkami. Dodržiavaním hygieny chránite seba a ľudí okolo seba pred vírusmi, ako sú nachladnutie, chrípka a koronavírus.

5. Cítite sa chorí? Vyhľadajte lekársku pomoc včas

 Ako pacient, ak máte počiatočné príznaky koronavírusu, ako je horúčka, kašeľ a ťažkosti s dýchaním, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ale vyhýbajte sa nemocnici alebo lekárni, aby ste zabránili ďalšiemu šíreniu choroby. Najlepšie je izolovať sa, zavolať lekára a riadiť sa pokynmi Úradu verejného zdravotníctva.

Čo to pre vás znamená?

Ministerstvo zdravotníctva a Úrad verejného zdravotníctva majú najaktuálnejšie informácie o situácii vo vašej oblasti. Zavolajte svojmu lekárovi pred fyzickou návštevou, aby vás usmernil ako ďalej postupovať, aj toto vás môže ochrániť, prípadne zabrániť ďalšiemu šíreniu vírusu.

6. Potraviny pripravujte bezpečne a hygienicky

Na surové a varené potraviny používajte oddelené doštičky. Medzi manipuláciou so surovým a vareným jedlom si umyte ruky. Príprave a konzumácii mäsa sa nemusíte vyhýbať, iba sa uistite, že ste s ním pri príprave správne zaobchádzali a je dôkladne tepelne upravené.
Čo to pre vás znamená? Koronavírus sa môže šíriť požitím. Preto je dôležité, aby osoba, ktorá pripravuje jedlo, dodržiavala pri varení bezpečnostné postupy. Pri podávaní sondovej výživy si pred manipuláciou so zariadením vždy umyte ruky mydlom a vodou.

7. Zostaňte informovaní a postupujte podľa pokynov

Je veľmi dôležité, aby ste boli informovaní o priebehu nákazy koronavírusom a vyhli sa falošným správam, ktoré môžu zvýšiť vašu úzkosť. Najspoľahlivejšie a najaktuálnejšie dostupné informácie sú na webových stránkach WHO a Úradu verejného zdravotníctva.

Pre viac informácií kliknite sem a navštívte webové stránky WHO.
Informácie na tejto stránke nie sú určené ako náhrada za odborné lekárske poradenstvo. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy, vždy sa obráťte na lekára.