Kontakt

Spoločnosť NUTRICIA a jej služby sú dostupné na nižšie uvedenej adrese, resp. telefónnych a faxových číslach:

Nutricia

Apollo 2A, Prievozská 4,
821 09 Bratislava 2, Slovensko

Tel: +421 257 107 170
Fax: +421 257 107 124

E-mail: informacie@nutricia.comOdoslanie správy

  • Potvrdzujem, že súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon“), a to spoločnosťou Nutricia s.r.o., Prievozská 4, 821 09 Bratislava, IČO: 35 710 314, www.nutricia.sk (ďalej len ako „Nutricia s.r.o.“) a to v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa za účelom realizovania marketingu spoločnosti Nutricia s.r.o., a to najmä ponúkania obchodu, služieb, kontaktovania a zasielania propagačných materiálov. Súhlas udeľujem na dobu neurčitú. Zároveň vyhlasujem, že spoločnosti Nutricia s.r.o. som poskytol pravdivé osobné údaje a môj súhlas bol daný dobrovoľne. Ďalej dávam súhlas, aby moje osobné údaje boli spracované aj sprostredkovateľom resp. tretími osobami na základe zmluvy s Nutricia s.r.o. Som si vedomý svojich práv v zmysle zákona (najmä § 28) a môj súhlas môžem kedykoľvek dobrovoľne odvolať, a to písomnou žiadosťou adresovanou spoločnosti na adresu jej sídla. V prípade potreby môžem kontaktovať infolinku: 0800 444 006.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.