kalkulackySkríning Online MUST bol vytvorený pre pacientov, aby vedeli sledovať svoj nutričný stav a mieru rizika prípadnej podvýživy. Na základe získaného výsledku dostane pacient odporúčanie, koho môže vyhľadať pre pomoc, resp. v akých časových intervaloch sa odporúča zopakovať vyšetrenie.

» Link k skríningovému programu MUST

Z akých krokov pozostáva skríning nutričného stavu a rizík podvýživy Online MUST?

  1. krok: Určenie aktuálneho stavu na základe indexu telesnej hmotnosti (BMI)
  2. krok: Miera chudnutia za posledné tri mesiace
  3. krok: Vplyv akútnej choroby na stravovanie
» Link k skríningovému programu MUST (Spôsob výpočtu je založený na metóde skríningu MUST vypracovanej Britskou spoločnosťou pre enterálnu a parenterálnu výživu (BAPEN).)