Odporúčania pre onkologických pacientov počas pandémie COVID-19

Dôležité upozornenie: Upozorňujeme, že uvedené informácie sú pre všeobecné účely a nemožno ich považovať za odbornú radu lekára. Prosíme vás, aby ste svoj zdravotný stav konzultovali s vaším lekárom a riadili sa jeho inštrukciami.
Celá populácia je vystavená riziku ochorenia COVID-19. Na základe dostupných informácií vieme, že starší ľudia a osoby so zdravotnými problémami sú najviac ohrozenou skupinou. Podľa ESMO (European Society for Medical Oncology) sa v tejto situácii môžete ocitnúť:

  • Ak podstupujete liečbu chemoterapiou, alebo ste ju podstúpili počas posledných troch mesiacov
  • Ak podstupujete rozsiahlu rádioterapiu
  • Ak ste podstúpili transplantáciu kostnej drene alebo kmeňových buniek počas posledných šiestich mesiacov, či užívate imunosupresívne lieky
  • Ak máte rakovinu krvi, či lymfatického systému, ktoré ohrozujú imunitný systém, aj keď ste nepodstúpili liečbu (napríklad: chronická leukémia, myelóm, lymfóm)

Onkologickí pacienti, podstupujúci liečbu, môžu byť vo vyššom riziku, pretože niektoré terapie potláčajú imunitný systém, čo obvykle znižuje schopnosť pacienta bojovať s infekciou tak účinne ako by to dokázal zdravý človek.
Ak sa chcete dozvedieť viac o vašom stave a riziku nákazy, neváhajte sa pre viac informácií obrátiť na vášho lekára. Rada vášho lekára je dôležitá.
Váš lekár vám môže odporučiť izoláciu aj od ostatných členov domácnosti, aby sa znížilo riziko prenosu infekcie. Počas tejto doby sa môžete spoľahnúť na telefonický kontakt s vašimi priateľmi, rodinou alebo na rady od vášho lekára. Pokiaľ si potrebujete zabezpečiť potraviny alebo lieky, sú pre vás dostupné online služby. Pravidelne si umývajte ruky mydlom a teplou vodou (aspoň 30 sekúnd každá ruka) aj keď ste len doma.
Ak podstupujete onkologickú liečbu, váš imunitný systém môže byť oslabený, a preto nemusíte pocítiť skorý nástup príznakov COVID-19 rovnako ako ostatní.
Inkubačná doba ochorenia COVID-19 (čas od nakazenia až po nástup symptómov) je odhadovaný na 4 – 6 dní, hoci sa môžu pohybovať v rozpätí až od 2 do 14 dní. Ochorenie COVID-19 sa môže šíriť prostredníctvom osôb, ktoré pociťujú príznaky, ale aj od osôb “asymptomatických“, ktoré sú infekčné hoci nemajú klasické symptómy.
V prípade ak pociťujete príznaky ochorenia COVID-19, mali by ste kontaktovať vášho lekára. Je veľmi dôležité, aby ste vášho lekára osobne nenavštevovali, aby sa tak zabránilo potenciálnemu šíreniu infekcie. Najskôr lekára kontaktujte online alebo telefonicky a riaďte sa podľa jeho inštrukcií.
Viac informácií sa dozviete na stránke ESMO:

https://www.esmo.org/for-patients/patient-guides/cancer-care-during-the-COVID-19-pandemic

MEDZINÁRODNÉ A LOKÁLNE ODPORÚČANIA POČAS PANDÉMIE COVID-19

Odporúčania Slovenskej onkologickej spoločnosti pre pacientov

Európske odporúčania pre onkologických pacientov

Americké odporúčania pre onkologických pacientov

Všeobecné odporúčanie pre verejnosť z MZSR

Všeobecné odporúčania WHO