ČO JE POTREBNÉ VEDIEŤ AK STE ONKOLOGICKÝ PACIENT? 

Tieto informácie boli pripravené s cieľom pomôcť vám, vaším priateľom, rodine a opatrovateľom lepšie porozumieť dopadu pandémie COVID-19 na vašu starostlivosť o pacienta s onkologickým ochorením. Informácie nie sú určené ako náhrada za odporúčania lekára.

ČO JE TO KORONAVÍRUS A COVID-19?

Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 bol identifikovaný v Číne na konci roka 2019. Predstavuje nový kmeň vírusu, ktorý u ľudí nebol doposiaľ známy. Ochorenie patrí medzi kvapôčkové infekcie. Odhadovaný inkubačný čas ochorenia je 4 – 6 dní, hoci sa môže pohybovať v rozpätí až od 2 do 14 dní, avšak môže byť aj dlhší.

MAJÚ ONKOLOGICKÍ PACIENTI VYŠŠIE RIZIKO NÁKAZY A ÚMRTIA NA COVID-19?

Niektoré typy onkologických ochorení, ale taktiež aj liečba onkologického pacienta, ako napríklad chemoterapia, môžu oslabiť váš imunitný systém, a to môže viesť k zvýšeniu rizika infekcií, taktiež aj SARS-CoV-2, teda vírusom spôsobujúcim COVID-19. Počas liečby chemoterapiou, môžu nastať obdobia, kedy ste vystavený väčšiemu riziku infekcií.
Viac si prečítajte v odporúčaniach pre onkologických pacientov počas pandémie COVID-19.

AKO SA MÔŽEM CHRÁNIŤ, AK MÁM RAKOVINU?

Najľahšia cesta ako zabrániť nákaze koronavírusom je dodržiavať karanténne opatrenia a vyhýbať sa prítomnosti iných osôb. Opatrenia ako zabrániť vzniku ochorenia COVID-19 sú rovnaké  ako pre iné nákazlivé choroby dýchacích ciest, ako je napríklad chrípka. Najľahšia cesta ako zabrániť nákaze koronavírusom je dodržiavať karanténne opatrenia a vyhýbať sa prítomnosti iných osôb. Opatrenia ako zabrániť vzniku ochorenia COVID-19 sú rovnaké  ako pre iné nákazlivé choroby dýchacích ciest, ako je napríklad chrípka. 

Preventívne opatrenia na zníženie možnej nákazy šírenia respiračných chorôb:
Vyhýbajte sa veľkým spoločenským stretnutiam a úzkemu kontaktu s nakazeným človekom

  • Vyhýbajte sa zbytočnému kontaktu s ľuďmi, ako je napr. podanie rúk
  • Nedotýkajte sa očí, nosa a úst
  • Často si umývajte ruky mydlom a vodou najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu.

Viac preventívnych opatrení tu.

AKÉ SÚ PRÍZNAKY OCHORENIA?

  • strata čuchu a chuti
  • horúčka nad 38°C
  • kašeľ
  • sťažené dýchanie
  • bolesť svalov
  • bolesť hlavy
  • únava, malátnosť

ČO ROBIŤ V PRÍPADE, ŽE MÁM PRÍZNAKY OCHORENIA?

V prípade akýchkoľvek otázok alebo podozrenia na ochorenie Covid-19 kontaktujte svojho lekára.

Referencie:
https://www.cancer.gov/contact/emergency-preparedness/coronavirus
https://www.korona. gov.sk/covid-19.php